Biuro projektowe CKK Architekci - projekty domów i wnętrz, projekty budowlane, plany miejscowe
FaceBook
Centrum biznesowe
  • inwestor: instytucja finansowa
  • lokalizacja: Gdynia
  • data: 2012
  • powierzchnia użytkowa: 105tys. m2
  • kondygnacje nadziemne: 18
  • kondygnacje podziemne: 2

 

Na potrzeby inwestycji dużej instytucji finansowej, planowanej w tej jakże ważnej dla przestrzeni miasta Gdyni lokalizacji, opracowaliśmy wariant achitektoniczny zabudowy działki przy ulicy Legionów. Koncepcja urbanistyczna rozważa sposób maksymalizacji użytkowania terenu, co powinno doprowadzić do spełnienia określeń wizji rozwoju miasta w społeczno - gospodarczej, środowiskowej, ekonomicznej i przestrzennej formie, tym bardziej, że teren położony jest przy arterii komunikacji miejskiej Al. Zwycięstwa, jak również w zasięgu masowej komunikacji - stacji kolejowej Redłowo. Całość założeń opiera się na zachowaniu funkcji biurowej jako dominującej, ale też na wykreowaniu przestrzeni miejskiej wraz z placami i ciągami przeszymi tak, aby nowa dzielnica biurowa nie była "wyjętym" z tkanki miasta kawałkiem martwej przestrzeni.